Летище Бургас - Vaios

Летище Бургас ( Бургас, България )

Велдим е партньор на Бигла 3 в проекта по обновяване и реконструкция на контролна кула на летище Бургас.
Компанията ни ще извърши подмяна на съществуващата електро мрежа.
Ще се добавят и нови електро табла, слаботокова и силнотокова инсталация, които да отговорят на нуждите на обновената и разширена сграда.
120 кв.м. 30 дни

Софтуер за следене на работния ден за Klips / София

София, България
 • Контрол на работно време
 • Поръчкова система
24 месеца

Умна къща във вилна зона Панчaрево

Панчарево (София), България
 • Алармена система
 • Видеонаблюдение
 • Електроинсталации
 • Контрол на достъп
 • Система умен дом
 • Умен дом
 • Умно Напояване
 • Умно Осветление
12 месеца

Умен дом на знакова столична улица

София, България
 • Алармена система
 • Видеонаблюдение
 • Електроинсталации
 • Осветление
 • Пожароизвестяване
 • Система умен дом
 • Смарт система
 • Умен дом
 • Умна климатизация
 • Умни ел.контакти