Поликлиника България - Vaios

Поликлиника България ( София, България )

В началото на 2018 година завършихме първата ни болнична система в столичната клиника България.

Системата, комбинирана с контрол на достъп, ще дава възможност да се автоматизират част от процесите в лечението от административно естество. Също така дава и опцията да се надгради системата в по-пълна автоматизация за бизнес процесите, така че да е оптимална помощ.
120 кв.м. 30 дни

Софтуер за следене на работния ден за Klips / София

София, България
 • Контрол на работно време
 • Поръчкова система
24 месеца

Умна къща във вилна зона Панчaрево

Панчарево (София), България
 • Алармена система
 • Видеонаблюдение
 • Електроинсталации
 • Контрол на достъп
 • Система умен дом
 • Умен дом
 • Умно Напояване
 • Умно Осветление
12 месеца

Умен дом на знакова столична улица

София, България
 • Алармена система
 • Видеонаблюдение
 • Електроинсталации
 • Осветление
 • Пожароизвестяване
 • Система умен дом
 • Смарт система
 • Умен дом
 • Умна климатизация
 • Умни ел.контакти