Софтуерно-хардуерна платформа за недвижими имоти, разработена за Болгар Капитал - Vaios

Софтуерно-хардуерна платформа за недвижими имоти, разработена за Болгар Капитал ( Варна, България )

Фирма Болгар Капитал се развива в сферата на недвижимите имоти.
За нея изградихме Софтуерно-хардуерна платформа, в която включихме няколко различни сегмент, като част от тях бяха поръчково разработни.
Цялостната система включва:

 • Бизнес софтуер за управление на бизнеса на недвижими имоти – ERP, плюс CRM, плюс BI софтуер, с включени допълнителни модули за специфичните дейности по наема и проследяването на недвижимите имоти.
 • Платформа за акционери – Модули чрез който акционерите в Болгар Капитал могат да купува и управляват акциите си.
 • Система за контрол на достъп и проследяване на обходи и фактури – към цялостната система и софтуерно-хардуерна платформа е внедрена системата за контрол на достъп и работно време, като е внедрена и функционалността да се проследяват заплатените от клиентите фактури.
 • Електронно подписване на догворите – платформата разполага с функционалност за електронно подписване на сключваните договори, както на клиентите наематели, така и на акционерите в компанията.
Надграждането с тези модули, за които ще научите повече по-надолу в статията, са иновативната част в софтуера.
Именно чрез новите модули за работа в областта на недвижимите имоти добавиха допълнителна стойност цялост и функционалности към VAiOS Business software и цялостната софтуерно-хардуерна платформа.
С тази добавка бизнес софтуерът вече разполага, както със познатите модули:
 • Контрактор
 • Имейл
 • Календар
 • Оферти
 • Продажби
 • Фактури
 • Договори
 • Склад
 • Доставки
 • Персонал
 • Каси
 • Разход
 • Продукти
 • Библиотека
 • Лек автомобил
 • и Поддръжка (support)
така и с новите:
 • Адресни данни
 • и Имоти
Двата нови модула профилират Бизнес софтуер на VAiOS в платформа, ориентирана към бизнеса за недвижими имоти. Чрез тези модули от едно място може:
 • да се проследяват нуждите на отделните клиенти,
 • да се прослеяват търговските взаимоотношения
 • да пращат мейли и проследява цялостната комуникация
 • да се издават от оферти до фактури,
 • да се генерират договори,
 • да се менажира HR частта – служители, досието и т.н.
 • да се проследява разходът на фирмата за доставки, гориво и т.н.
 • да се проследяват наличните инвентари и материали.
 • да се съхраняват документи, споделяни на отделни потребители и менажиране на достъпите на отделните хора.

 

модул Адресни данни

 

модул Имоти

 

модул Контрактор

 

модул Имейл

 

модул Календар

 

модул Продажби

 

модул Фактури

 

 

модул Договори

 

модул Склад

 

модул Доставки

 

модул Персонал

 

модул Каси

 

модул Разход

 

модул Продукти

 

модул Библиотеа

 

модул Поддръжка

Предоставя на разположение екип от специалисти от софтуерния екип на VAiOS, които извършват поддръжка на софтуерната платформа и отговарят на запитванията на потребителите ѝ, което се извършва чрез модула посредством изпращане на тикети / запитвания.

модул Лек автомобил

Модулът има за цел да проследява зарежданията на автомобила с гориво, изминатите километри, както и да следи графика на обслужване, плащане на таксите, застраховки и т.н., както и напомня с нотификации за датите за годишен технически преглед идруги периодични събития.

120 кв.м. 30 дни

Софтуер за следене на работния ден за Klips / София

София, България
 • Контрол на работно време
 • Поръчкова система
24 месеца

Умна къща във вилна зона Панчaрево

Панчарево (София), България
 • Алармена система
 • Видеонаблюдение
 • Електроинсталации
 • Контрол на достъп
 • Система умен дом
 • Умен дом
 • Умно Напояване
 • Умно Осветление