Софтуерна платформа за бизнеса с недвижими имоти - Vaios

Софтуерна платформа за бизнеса с недвижими имоти ( Варна, България )

За фирма Болгар Капитал, оперираща в сферата на недвижимите имоти изградихме ERP софтуер с допълнителни модули за управление на бизнеса на недвижими имоти.
Надграждането с тези модули, за които ще научите повече по-надолу в статията, са иновативната частв софтуера.
Именно чрез новите модули за работа в областта на недвижимите имоти добавиха допълнителна стойност цялост и функционалности към VAiOS ERP платформата.
С тази добавка бизнес софтуерът вече разполага, както със познатите модули:
 • Контрактор
 • Имейл
 • Календар
 • Оферти
 • Продажби
 • Фактури
 • Договори
 • Склад
 • Доставки
 • Персонал
 • Каси
 • Разход
 • Продукти
 • Библиотека
 • Лек автомобил
 • и Поддръжка (support)
така и с новите:
 • Адресни данни
 • и Имоти
Двата нови модула профилират ERP софтуера в платформа, ориентирана към бизнеса за недвижими имоти. Така от едно място могат:
 • да се проследяват нуждите на отделните клиенти,
 • да се прослеяват търговските взаимоотношения
 • да пращат мейли и проследява цялостната комуникация
 • да се издават от оферти до фактури,
 • да се генерират договори,
 • да се менажира HR частта – служители, досието и т.н.
 • да се проследява разходът на фирмата за доставки, гориво и т.н.
 • да се проследяват наличните инвентари и материали.
 • да се съхраняват документи, споделяни на отделни потребители и менажиране на достъпите на отделните хора.

 

модул Адресни данни

 

модул Имоти

 

модул Контрактор

 

модул Имейл

 

модул Календар

 

модул Оферти

 

модул Продажби

 

модул Фактури

 

модул Договори

 

модул Склад

 

модул Доставки

 

модул Персонал

 

модул Каси

 

модул Разход

 

модул Продукти

 

модул Библиотеа

 

модул Лек автомобил

 

модул Поддръжка

120 кв.м. 30 дни

Софтуер за следене на работния ден за Klips / София

София, България
 • Контрол на работно време
 • Поръчкова система
24 месеца

Умна къща във вилна зона Панчaрево

Панчарево (София), България
 • Алармена система
 • Видеонаблюдение
 • Електроинсталации
 • Контрол на достъп
 • Система умен дом
 • Умен дом
 • Умно Напояване
 • Умно Осветление