Дизайн и проектиране - Vaios

Дизайн и проектиране

Клиентите реализират своите идеи

Най-важната цел, която искаме да постигнем с вас нашите клиенти e да погледнем през вашите очи, да реализираме вашите представи, постигайки успех в крайният резултат. Няма по-добра оценка и удовлетворение за проектанта от това да отговори на очакванията и желанията клиента. Да получи усещането, че отсрещната  страна е доволна от резултата. Да бъде оправдано изцяло доверието на клиента. Ето защо ние сме тук да направим тези идеи възможни и реално изпълними. Да реализираме заедно нещо уникално и по-различно за вас!

Нашият проектантски екип

„ВАИОС“ е фирма, която предлага проектиране и консултиране с основна насоченост в областта на електроинсталациите, системите за сигурност и автоматизацията. Предоставяме иновативни, безопасни и ефективни решения за клиента. Дружеството извършва и предлага следните дейности и услуги:

 •  Инвестиционно проектиране;
 • Предпроектни проучвания, консултации, оглед намясто, изготвяне на задание съвместно с възложителя и участващите в проекта специалисти от различните дисциплини;
 • Изготвяне на проектна документация за технически или работен проект;
 • Чуждестранни проекти съобразно българското законодателство;
 • Чуждестранни проекти съобразно законодателството в съответната страна и по предоставени нормативни уредби – наредби, стандарти, правилници и други;
 • Анализиране, консултиране и мениджмънт наинвестиционни проекти;

Нашата организация и добър екип, са резултат от гласуваното доверие както помежду ни, така и с клиента, защото ние се фокусираме главно към взаимоотношенията и успешните крайни резултати. Това е причината за успешната реализация във всяко едно начинание. Иновациите, които предлагаме и индивидуалните идеи са, за да бъдат уверени нашите клиенти, че ще удовлетворим и изпълним техните желания.

Видове системи

Фирмата разполага с висококвалифицирани проектанти с пълна проектантска правоспособност за изготвяне наследните видове системи:

 

Фирмата гарантира:

 • Индивидуален подход към всяка задача;
 • Професионално отношение;
 • Отговорност към срокове за изпълнение;
 • Компетентност в проектирането;
 • Готовност за съдействие;
 • Гъвкавост и удовлетворяване желанието на клиента;
 • Kреативност при вземане на решенията;
 • Добро планиране и организация в процеса на проектиране;
 • Съобразяване със спецификата на средата, в която щебъде реализиран проекта;
 • Постоянен диалог с клиент и останалите участници в проекта.

За да сме сигурни, че ще покрием всички изисквания на клиента, са необходими няколко действия, които предприемаме в началото на всеки проект, за да бъде той успешен. И тук е важна за нас последователността във всеки един етап от процеса на проектиране, за да спазим всички срокове!

Планове за действие

Плановете за действие представляват прости списъци с всички задачи, които трябва да  се извършат, за да се постигне крайният резултат. Плановете за действие са полезни, защото те дават възможност за по-ефективна работа и успешно финализиране на проекта. Те спомагат да се проследят дейностите в разумен ред и помагат да се уверим, че не пропускаме никакви ключови стъпки.

Имате нужда от помощ?