Обслужване и поддръжка - Vaios

Обслужване и поддръжка

Поддръжката и обслужването са изключително важен елемент, за да могат изградените системи да функционират правилно. За улеснение и безпроблена работа на нашите клиенти ние предлагаме:

Профилактика

Тя може да бъде годишна, на 6месеца, на 3 месеца или всеки месец. Профилактиката включва:

  • Цялостен преглед на системите (хардуерни или софтуерни) от наш специалист;
  • Отстраняване на нередности;
  • Препоръки за подобряване на сигурността, устойчивостта и работата със системата.

При хардуера профилактиката е задължителна на годишна база, за да може да се продължи гаранционното обслужване. Нормално е да поддържаме нещо гаранционно след като сме се уверили, че се експлоатира правилно.системи за сигурност

Поддръжка

Според договорените условия с клиента поддръжката гарантира, че наш екип (софтуерен и/или хардуерен) ще реагира в определен срок на подаден сигнал за нередност от страна на клиента. Често поддръжката включва ежеседмичен или ежемесечен бекъп на системата, навременна реакция онлайн или на място при клиентите.

Съпорт

При него сме на разположение на клиента, като наши служители могат да го напътстват в процесите на работа със софтуерните и хардуерните продукти. Да отговарят на обаждания на клиента, ако е необходимо да насрочват посещения на място. Обикновено таксата е ежемесечна, но това е планът, който дава най-голямо спокойствие и сигурност на клиентите.

Първоначално обучение за работа със системата

Няколко часа отделени от наш специалист, който да обучи представител на клиента – как се работи със системата и съответно да се обсъдят въпроси, свързани с функционалността. Често хората, които поръчват и участват в разработката на дадена система не са тези, които в последствие работят с нея.

Имате нужда от помощ?

СВЪРЖЕТЕ СЕ