Днес в ситуацията, в която е поставен хотелиерския бизнес, секторът е изправен пред вземането на ключови решения относно бъдещото си развитие. Както всеки друг бизнес и хотелския се развива и иновира в различни посоки. Тук ще разгледаме топ тенденциите, които са с причина сред най-популярните за бизнеса. Спестяват ресурси (не само финансови). Предоставят по-добър поглед върху

Научи още