Софтуер за паркинги и гаражи - Vaios

Софтуер за паркинги и гаражи

Системите на VAiOS и по-конктерно Паркинг Системите са WEB базирани като софтуерно обезпечение.

Софтуерът за Паркинги и Гаражи може да бъде достъпен през всяко едно устройство, снабдено с Интернет. Софтуерът разполага с възможности за разпознаване на номера на МПС, както и стандартните системи с билети. Той е вграден и в терминалите за разплащане.

Ние от VAiOS винаги наблягаме на иноваците и този сегмент (Паркинги и Гаражи) не прави изключение. С напредването на технологите все повече отпада разплащането в брой. Именно заради това ние от VAiOS разработихме платформа за разплащане на Паркинги и Гаражи посредством приложение (APP). Чрез него лесно и бързо, без да слизате от МПС-то си, може да извършвате плащане за Вашия престой.

VAiOS Hotel System