Софтуер за управление на бизнеса - Vaios

Софтуер за управление на бизнеса

Софтуера за управление на бизнеса, cloud-базирана система със собствен framework.

Навсякъде, от всяко устройство

Това, че софтуер системата е базирана на наш собствен фреймуърк, позволява нейното конфигуриране с функционалностите желани от клиента. Без излишни натоварващи системата възможности, които няма да ви влязат в употреба.

Компании използващи нашата софтуерна система

Company using our ERP System
Company using our ERP System
Company using our ERP System
Company using our ERP System

Това, че софтуер системата е базирана на наш собствен фреймуърк, позволява нейното конфигуриране с функционалностите желани от клиента. Без излишни натоварващи системата възможности, които няма да ви влязат в употреба.

Ползи и предимства на нашия софтуер за управление на бизнеса

При създаването на VAiOS софтуера за управление на бизнеса и нейния интерфейс, ние заложихме на поредица автоматизации за всеки бизнес. Софтуерното автоматизиране на процесите във вашата компания ви позволява да определите:

  • силните и слабите места на бизнеса ви
  • къде има нужда от повече хора, обучения
  • други методи за подобряване на работата
Projects illustration
Живеем в епохата на интернет, епохата на социалните мрежи, но и епохата на киберпрестъпленията.
Projects illustration

С автоматизацията на бизнес процесите можете да виждате всяко забавяне в работата на служителите ви.

Получавате ясна представа за средствата, които изразходвате и получавате, както и възможностите за тяхната оптимизация. Служителите на компанията ще имат най-добрия метод за проверка на качеството и подобряване на работната си
среда.

Бизнес софтуерната система не може да бъде манипулирана от работниците Ви и по този начин Вие ще следите какво реално се случва на всяко едно ниво (във всеки отдел) на компанията.

Автоматизираните процеси пък ще подпомогнат счетоводството, човешките ресурси и другите ви отдели.

Благодарение на това, че всички документи, транзакции и процеси се пазят на едно място, вие имате бърз и лесен начин да откривате и съхранявате информация. Това от своя страна спестява време, усилия, средства, хартия.

Възможно е обединение на различни модули за управление на бизнеса и комбинирането им със системи за контрол на достъпа и работното време, автоматизация на офиса, производството и предприятието. Работата в единна среда позволява различни извадки, лесен и достъпен контрол и мониторинг.

Projects illustration

За да научите къде намират приложение съвременните системи за контрол на достъп и работно време, какво осигуряват и какви проблеми решават прочетете тук.

 

Необходимост ли са съвременните системи за контрол на достъп и работно време?

 

Базов софтуер за управление на бизнеса на VAiOS представлява:

Кликнете върху снимките, за да отворите информативно видео за всеки модул.

VAiOS ERP Module

VAiOS ERP Module
Контрактор

VAiOS ERP Module

VAiOS ERP Module
Оферти

VAiOS ERP Module

VAiOS ERP Module
Продажби

VAiOS ERP Module

VAiOS ERP Module
Склад

VAiOS ERP Module

VAiOS ERP Module
Продукт

VAiOS ERP Module

VAiOS ERP Module
Персонал

VAiOS ERP Module

VAiOS ERP Module
Лек автомобил

VAiOS ERP Module

VAiOS ERP Module
Имейл

VAiOS ERP Module

VAiOS ERP Module
Календар

VAiOS ERP Module

VAiOS ERP Module
Производство

VAiOS ERP Module

VAiOS ERP Module
Проекти

VAiOS ERP Module

VAiOS ERP Module
Събития

VAiOS ERP Module

VAiOS ERP Module
Поддръжка

VAiOS ERP Module

VAiOS ERP Module
Библиотека

VAiOS ERP Module

VAiOS ERP Module
Протоколи

КАКВО НИ ВДЪХНОВЯВА И СТИМУЛИРА ДА ПРОДЪЛЖИМ НАПРЕД

Вдъхновява ни главно решаването на проблеми, които нашите клиенти имат. Те са от всякакво естество – сигурност, повишаване на печалбата, автоматизиране и оптимизиране на процеси. Всеки реализиран проект за нас е една победа.

Друг стимул определено е желанието ни марката VAiOS да стане разпознаваема марка в световен мащаб.

 

Табло за управление-Dashboard на VAiOS бизнес софтуер

Таблото за управление (Dashboard-ът) на VAiOS бизнес софтуер е многофункционален начален екран. С един поглед можете да разберете всичко случващо се с вашия бизнес. Там имате различни по вид графики. Всеки отделен акаунт може да бъде с
различен достъп до данни, което се определя от позицията на служителя в организацията. Според достъпа до данни на всеки акаунт, изобразяваните графики имат различна конфигурация и предназначение. Те могат да дават необходимата
за служителя информация за неговата дейност или отговорностите му в организацията. Визуализацията на dashboard-a зависи и от това през какво устройство достъпвате до профила си: персонален компютър, таблет или смартфон.

Освен графиките и цифровите стойности, който ви предоставя Dashboard-ът на бизнес софтуера, вие имате възможност и да правите анализи за развитието на бизнеса за избрани от вас периоди.

ERP SYSTEM illustration

Управление на повече от една фирма с бизнес софтуер

VAiOS бизнес софтуерът има възможност да менажира повече от една фирма. Това Ви дава възможност вместо да влизате в различни акаунти за всяка отделна фирма, която управлявате, достатъчно е да изберете от падащото меню към коя фирма се
отнася това, което подготвяте: оферти, поръчки, продажби, фактуриране и т.н. Разпределението на фирмите не е според акаунтът, от които се работи, а се извършва, за всички фирми едновременно. Преди финализиране на конкретния процес
трябва да избере от падащо меню фирма, през която да се извърши конкретната дейност.

Ако искате да ви помогнем за оптимизацията и софтуерното обезпечение на вашия бизнес или се нуждаете от консултация и допълнителна информация, не се колебайте да
свържете се с нас
Можете и да ни оставите запитване като
натиснете бутона -„Поискай оферта“ на началната ни страница. Нашите мениджъри с удоволствие ще Ви посъветват и ще помогнат при избора на най-добрия вариант подходящ за вашия случай.

Възможности и управление на VAiOS ERP софтуер

Поредицата от менюта на модула, ви дават огромни възможности да обследвате и настройвате всички физически детайли на обекта, отразени в софтуера като например:

Потребители на софтуера

Можете да създавате профили на вашите служители, които ще оперират с ERP софтуер системата.През една обща web-базирана платформа могат да работят едновременно неограничен брои хора. За да не нарушават йерархичните процеси в бизнеса
или организацията, в софтуера има възможност за всеки потребител да бъде определено собствено ниво на достъп. Това става от меню „Потребителски групи”.

Продукти и Категории, Склад, Контрактор

Можете да управлявате различни функционалности за подреждане на вашата продуктова гама, да въвеждате и търсите продукти като ги селектирате по характеристики. Да обработвате информацията за складовите продукти и наличности, като
имате възможност за неограничен брой складове, заприхождаване по складове, трансфериране между складовете и ревизиране по складове и други.

Ревизии на складовите наличности

Всеки бизнес периодично се налага да извършва ревизии на наличностите си, за да отстранява натрупани количествени грешки, да извършва корекции в тях и както и да проверява лоялността на служителите си. VAiOS ERP софтуер има опцията
да прави ревизии.

Архив на извършените ревизии

Софтуерът съхранява и база данни на извършваните ревизии, за да можете да следите тенденциите на разминавания между извършените и въведените наличности и с тази информация да анализирате и подбирате следващите си бизнес стъпки;

Нашето мото All in One Solution (едно решение за всичко) в сферата на автоматизацията ни поведе по пътя на изграждането на ERP софтуер, който да отговаря на нуждите на клиента – бизнеса.