Софтуер за фитнес и спортни зали - Vaios

Софтуер за фитнес и спортни зали

Софтуер за фитнес и спортни зали е специализирана разработка на Vaios,  базирана на феймуърк (Framework) „Centryl“. Системата има много функции, според модулите може да направите SMART спортна зала / фитнес зала. Софтуерът е все по-незаменима част от управлението на всички аспекти на бизнеса. Спортните зали и фитнес центровете не правят изключение.

Предимства и удобства на софтуер за фитнес и спортни зали

Уеб базираният софтуер за фитнес и спортни зали, позволява гъвкаво менажиране на обекта. Мениджърите на залата могат да следят в реално време всички случващи се транзакции, да поддържат актуална база данни с клиентите си, да проследяват складовите си наличности, разходите и приходите. За посетителите удобство представлява възможността да заплащат услугите, които използват, да преглеждат архив на направени транзакции, да управляват онлайн тренировките си и други.

Основни модули за управление на софтуер за фитнес и спортни зали

Модул Сайт

Софтуерната ни платформа може да се обвърже със сайта на клуба. Това дава възможност на  клиентите:

 • Да следят за актуалният график на заниманията;
 • Да  заплащат за активностите, които искат или за събитията, от които се интересуват;
 • Системата позволява запазване на час за тренировка;
 • Качване (upload) и изготвяне на тренировъчна програма;
 • Проследяване и отчет на разходите, които са направили клиентите.

Модул „Фитнес календар“

 • Списък с тренировките;
 • Възможност за избор на тренировка от клиентите;
 • Възможност за избор на треньор, който да се следва;
 • Нотификация за промени в графика на треньорите и тренировките;
 • Административно управление на заниманията и тренировките по зали, дата, час, треньор и други;
 • Препоръка за аксесоари (обувки, екип и т.н.).

Модул „Онлайн треньор“ (инструктор)  

 • Възможност за избор на индивидуален треньор;
 • Изготвяне на програми и проследяването им от клиентите;
 • Готови програми, които да бъдат избирани от клиентите.

Мобилна апликация (App)

 • Залата ви може да има индивидуална Мобилно приложение (App), която предлага визуализация на клиентския модул;
 • Известия (Нотификация) за тренировки;
 • Възможност за резервация;
 • Програми за тренировка.

Управление на шкафчетата 

Един от честите проблеми и нещата, които намаляват комфорта на клиентите е неправилното заемане на шкафчетата в съблекалните. Умната ни софтуерна система позволява автоматично разпределение на шкафчетата спрямо клиентите, които посещават залата в момента. Например: първият посетител получава шкафче номер 1, а следващият шкафче номер 10. Така системата изчислява кои шкафчета са заети и не допуска неприятното „скупчване“ и чакане  на посетителите в залата. Повишава комфорта и прави посещението по-приятно, като запазва личното пространство на посетителя. В реално време администраторите имат поглед върху заетите шкафчета. ВИП системата позволява запазване на определено шкафче за конкретен клиент.

софтуер за фитнес

Справки 

Справките са друга функционалност на софтуера. Те позволяват преглеждане и анализиране не само на финансовите резултати на залата, но и на конкретната натовареност. Например на продуктите и услугите, които се търсят най-много. Както и резултати от определени кампании и промоции. Системата има вграден складов модул, който позволява управление на доставки и следене на наличностите.

Софтуерът за фитнес и спортни зали може да бъде индивидуално разработен и преработен спрямо нуждите на конкретния обект. Към системата може да се добави и ERP системата ни, която разширява функционалността. Така се постига максимална ефективност, лесно надграждане и функционалности, които са най-полезни за бизнесът ви, а и за клиентите и посетителите. Благодарение на това, че софтуерът ни е уеб базиран, можете да обединявате различни клубове в единна система и платформа.