Софтуер за фитнес и спортни зали - Vaios

Софтуер за фитнес и спортни зали

Софтуер за фитнес и спортни зали е специализирана разработка на VAiOS, базирана на нашият феймуърк (Framework).

Системата има много функции, според модулите може да направите SMART спортна зала / фитнес зала. Софтуерът е все по-незаменима част от управлението на всички аспекти на бизнеса. Спортните зали и фитнес центровете не правят изключение.

Предимства и удобства на софтуер за фитнес и спортни зали

Уеб базираният софтуер за фитнес и спортни зали, позволява гъвкаво менажиране на обекта. Мениджърите на залата могат да следят в реално време всички случващи се транзакции, да поддържат актуална база данни с клиентите си, да проследяват складовите си наличности, разходите и приходите. За посетителите удобство представлява възможността да заплащат услугите, които използват, да преглеждат архив на направени транзакции, да управляват онлайн тренировките си и други.

VAiOS Hotel System

VAiOS Fitness System

Основни модули за управление на софтуер за фитнес и спортни зали

Модул Сайт

Софтуерната ни платформа може да се обвърже със сайта на клуба. Това дава възможност на клиентите:

 • Да следят за актуалният график на заниманията;

 • Да заплащат за активностите, които искат или за събитията, от които се интересуват;

 • Системата позволява запазване на час за тренировка;

 • Качване (upload) и изготвяне на тренировъчна програма;

 • Проследяване и отчет на разходите, които са направили клиентите.

Справки

Справките са друга функционалност на софтуера. Те позволяват преглеждане и анализиране не само на финансовите резултати на залата, но и на конкретната натовареност. Например на продуктите и услугите, които се търсят най-много. Както и резултати от определени кампании и промоции. Системата има вграден складов модул, който позволява управление на доставки и следене на наличностите.

Модул „Онлайн треньор“ (инструктор)

Our software platform can be linked to the sports club website. This allows visitors to:

 • Възможност за избор на индивидуален треньор;

 • Изготвяне на програми и проследяването им от клиентите;

 • Готови програми, които да бъдат избирани от клиентите.

Модул „Фитнес календар“

Our platform’s calendar ….

 • Списък с тренировките;

 • Възможност за избор на тренировка от клиентите;

 • Възможност за избор на треньор, който да се следва;

 • Нотификация за промени в графика на треньорите и тренировките;

 • Административно управление на заниманията и тренировките по зали, дата, час, треньор и други;

 • Препоръка за аксесоари (обувки, екип и т.н.).

Мобилна апликация (App)

Залата Ви може да има индивидуално Мобилно приложение (App), което дублира познатите
функционалности от web-базирания софтуер;

 • Известия (Нотификация) за тренировки;

 • Възможност за резервация;

 • Запазване на час;

 • Програми за тренировка.

Софтуертър за фитнес и спортни зали може да бъде индивидуални пригоден според нуждите на клиента

Функционалността на цялата платформа може да бъде разширена чрез добавяне на „ERP“ система. По този начин ще се реализира максимална ефективност, лесно ще се надгради и ще се получат възможности, които са най-полезни за вашия бизнес, както и за вашите клиенти и посетители. Благодарение на факта, че целият софтуер за бизнес VAiOS е уеб-базиран, той дава възможност различен брой клубове да бъдат обединени заедно в една платформа за околната среда.