Хотелски софтуер - Vaios

Хотелски софтуер

Web промени света и ние с нашият хотелски софтуер правим същото за хотелиерите. Хотелският софтуер, който предлагаме е също на модулен принцип и той не прави изключение от другите наши продукти.

Софтуера също е базиран на нашият фреймуърк (Framework), а хардуера е гъвкав и иновативен. В демото може да се видят основните компоненти на системата хотелски софтуер, като иновативното е това че е web базирана и е достъпна от всяко устройство.

VAiOS Hotel System

Проблеми

Решения

1

Проблем

В днешно време успешният хотелиерски бизнес се гради главно върху добър екип. Неговата главна цел от една страна е бързото и ефективно обслужване на клиентите и коректното отношение спрямо собствениците на бизнеса. Не е тайна, че при повечето големи вериги по-често са възможни злоупотреби. Основната причина за това е, че няма как ръководството да следи и контролира всички процеси, особено ако веригата е по-голяма и има много посетители и служители. Локацията в различни курорти, градове и държави също затруднява физическият поглед над хотелите и нещата, които се случват в тях.

Решение

Именно решение на тези проблеми сме открили. Чрез нашия софтуерен продукт за управление на хотели и хардуерното му обезпечние, собствениците и управителите на хотели получават централизиран достъп и възможност за наблюдение и управление на всички дейности и процеси в хотела. В платформата могат да се добавят няколко обекта, което прави лесно наблюдението, изготвянето на общи справки. Благодарение на гъвкавите функционалности е възможно хотелите да използват различни методи на менажиране и управление, но да използват общ склад, персонал и други.

2

Проблем

Едно от притесненията за мениджърите на хотели е текучеството на персонала. В доста от случаите хотелите работят сезонно – лятото е по-активен сезон за морските курорти, а зимата за планинските. При въвеждането на хотелски софтуер за управление на процесите в хотела, често се налага персоналът да бъде обучаван за работата си с него. Когато има текучество на заетостта тези непрекъснати обучения стават досадни, а често водят и до грешки в работата. От друга страна мениджърите трябва или да заплащат за посещенията на специалист от фирмата доставяща и поддържаща системата за хотелски софтуер, който да проведе обучението или да губят от своето ценно време в провеждането на такива.

Решение

Естествено в нашият хотелски софтуер за управление сме помислили и за това. Софтуерната структура е интуитивна и изградена на стъпаловиден принцип. При работата с с хотелския софтуер, самата система насочва потребителите към правилните неща за попълване. Ако се допусне грешка тя е лесно откриваема и поравима. Системата хотелски софтуер разполага с помощни бутони (Help), които дават допълнителна информация за това какво трябва да се попълни в дадено поле. Погрижили сме се за удобството ви и безпроблемната работа със системата ни и чрез иновативната форма за поддръжка и съдействие.

3

Проблем

След като внедрим системата хотелски софтуер, идва процесът за работа с нея. Тогава често се налага да получите помощ, поне докато служителите свикнат да работят с нея. При онлайн платформите и софтуерът нещата се развиват динамично. Честите и навременни ъпдейти на системата ще гарантират нейното плавилно функциониране и своевременно подобряват сигурността на вече въведените данни.
В системите хотелски софтуер от ново поколение има и клиентски акаунти. В тях клиентите виждат и управляват резервациите си, могат да проследят разходите, които се трупат на сметката (стаята) им. Това означава, че до системата имат достъп както служителите на хотела и мениджмънта, така и множество клиенти. Това неминуемо води до въпроси и различни състояния и ситуации, в които може да се наложи намесата на поддържащите системата.

Решение

Благодарение на многостепенната поддръжка, която сме организирали, ние покриваме всички възможни ситуации и решаваме възникнали проблеми. Първото ниво е интуитивната система. Тя помага на ползвателите на хотелският софтуер да се ориентират какво могат да регулират и да управляват през системата, както и да използват информация и подсказки за това какво се изисква от тях при работа със системата. Отделно предлагаме поддръжка на всичко, която включва отстраняване на проблеми, доработка на отделните модули и периодичен бекъп на всички данни от софтуера. Това гарантира безпроблемната функционалност на системата хотелски софтуер и нейната сигурност.

Безпроблемна функционалност и сигурност

Иновацията, която предлагаме е, че в системата ни има изградена вътрешна чат система. Това позволява през системата да се потърси помощ както от друг потребител на софтуера, така и от компанията и софтуерният ни отдел за поддръжка. За да гарантираме безпроблемното функциониране и навременна помощ сме организирали екип за поддръжка и съдействие. Той е 24 часа на разположение на използващите хотелски софтуер.

Това, че системата е уеб базирана (web based), помага за работа със системата и решаване на проблеми, възникнали по време на експлоатацията. В много случаи при системите, които са на принципа на инсталация, се налага посещението на екип на място, който или да помогне на служителите на хотела и техните клиенти или да направи определени настройки на техниката и системата. При нашата хотелска система в много от случаите нашите служители могат да помогнат дистанционно.

Хотелски софтуер за управление на процесите на целия хотел – ресторанти, барове, паркинг, фитнес зала, басейн

Проблем: В по-големите хотели (а често и в по-малките)освен само хотелска част има и множество други помещения с различни дейности. Такива са ресторант, барове, басейн, паркинг, фитнес зала, спа център, заседателни зали, казино и други. Често те са физическа част от хотела, но се управляват отделно. Съответно имат нужда от различен мениджмънт, управление и система за отчетност. Използването на различни системи и подходи за управление предпоставя двойна, тройна и т.н. работа. От една страна при организация на активностите и складовите наличности, а от друга при обслужване на клиентите. Когато се използва неинтегрирана система се налага прехвърляне на данни от една система в друга. Това често затруднява и счетоводството. Наблюдението и следенето на процесите от страна на ръководството също е затруднена.

Решение: Благодарение на общата система на Вайос към хотелската платформа могат да се добавят фитнес зали, конферентни зали, паркинг, барове, ресторанти, спа центрове и други. Общият хотелски софтуер за управление спомага за бързият и точен обмен на информация между отделните звена в хотела. Мениджърите и собствениците получават обща и обобщена картина на процесите и продажбите в хотела. Много по-лесно се намират и проблеми в работата, които да бъдат отстранени, както и могат да се използват множество изводи за подобряване на обслужването на клиентите.

Hotel Laptop illustration

Благодарение на общата система на VАiОS, хотелът може да добави фитнес зали, конферентни зали, паркинг, барове, ресторанти, спа центрове и други. Софтуерът за управление на хотели подпомага бързия и точен обмен на информация между единиците.

Мениджърите и собствениците получават обобщена картина на процесите и продажбите в хотела. Много по-лесно е да намерите работни проблеми, които могат да бъдат отстранени, както и да подобрите обслужването на клиентите.

Hotel Laptop illustration

Комфорт и сигурност за вашите гости с хотелски софтуер

От своя страна това неминуемо повишава комфорта и сигурността на гостите. Те могат лесно да използват всички активности в хотела, за което информацията се трупа на едно място. Например да консумират напитки в бара и сметката автоматично да се начисли към стаята им.

Ако използват паркинг, това може също да е обвързано с акаунта им. Освен комфорта се повишава и сигурността. Вероятността за грешки при използването на отделни части намалява, а клиентите се чувстват сигурни, че ще заплатят само консумираното от тях. Системата предпоставя и отпадането на касови разплащания.

Ние от Ваиос се стремим непрекъснато да подобряваме хотелската си система и да взимаме под внимание както интереса на управителите и собствениците на хотели, така и на техните гости.

Ако искате да научите повече за нашият хотелски софтуер, можете да се свържете с нас.