Софтуер за BMS и DMS системи - Vaios

Софтуер за BMS и DMS системи

Сградната автоматизация и по точно BMS и DMS системи са един от основните продукти на нашето производство. Тук отново стъпваме на наш хардуер и софтуер.

В демото може да се види големият брой системи, които могат да се обединят. Същевременно, това че сме производители, ни дава гъвкавост. Всеки наш продукт е съобразен с клиента, както от хардуерна гледна точка, така и от софтуерна.

Предимства на BMS и DMS системи интегрирани от VAiOS

Много сигурна система с индивидуален комуникационен протокол между устройствата, произведен специално от Vaios. Специализиран софтуерен дизайн, който се моделира спрямо всеки проект, за да се постигне максимална ефективност и лесна работа със системата.

  • Пълно покритие на проекта, лесна навигация по сгради и съоръжения
  • Интегрирани системи за управление и BMS и DMS системи за сигурност. Системата може да интегрира различни системи от различни производители
  • Предварително определени сценарии, които автоматично подпомагат служителите на обекта. Лесна поддръжка и управление
  • Софтуерната ни система за сградна автоматизация се предлага на множество езици: английски, български, френски, немски, испански, руски, италиански, гръцки, румънски, холандски и арабски език
Projects illustration
Projects illustration

Общи разпоредби и предназначение на BMS и DMS системи

Проектите за BMS и DMS системи, трябва да имат изключително високо ниво. Често местонахождението на управляваните сгради е такова, че изисква специфично проектиране, изграждане и софтуерно обезпечение на системите за автоматизация. В нашата работа взимаме предвид географското местоположение на обекта. От значение са държавата в която се намира и климата. Това е важно, защото може да повлияе както на видовете устройства, които да се заложат при изграждане на системите, така и при софтуерното управление.

Друг фактор, който влияе на BMS и DMS системи е предназначението на самата сграда или обект- административна, жилищна, обществена или частна собственост. За постигане на максимална ефективност е нужен индивидуален подход.

Интеграция на софтуер за BMS и DMS системи

Основните цели на софтуерната, а и на хардуерната интеграцията между BMS и DMS системи са две:
VAiOS Hotel System

По-добра сигурност

VAiOS Hotel System

Висока енергийна ефективност.

За постигане на максимална безопасност и ефикасно използване на ресурсите ние планираме взаимно свързване. Това позволява изпълнението на предварително определени сценарии, които биха увеличили сигурността, оптимизират ефективността, увеличават енергийната ефективност.

VAiOS Hotel System

Ето и един пример за работа между системите, комуникацията между тях може да бъде на софтуерно и/или на хардуерно ниво. Има различни сценарии, които могат да бъдат включени.

Например: служител напуска офиса и се чекира на четецът за контрол на достъпа. Това може да накара софтуерът да включи алармата в офиса му, да изключи осветлението, да заключи вратата и да включи температурата в стаята на 20 ° C.

Друг пример: Когато пожарната аларма е включена – системата ще отвори автоматично част от вратите, тъй като те са част от плана за евакуация. Пожароизвестителният панел също ще даде сигнал на HVAC уредите да спрат да работят, за да не подпомагат горенето, а системата за видеонаблюдение ще увеличи най-близката камера, откъдето идва сигналът. Софтуерната система може да бъде програмирана да следва протоколи, за да гарантира, че всички изисквания от техническите спецификация и инструкциите за безопасност са изпълнени.