Софтуер за BMS и DMS системи - Vaios

Софтуер за BMS и DMS системи

Сградната автоматизация и по точно BMS и DMS системи са един от основните продукти на нашето производство. Тук отново стъпваме на наш хардуер и софтуер под фреймуърк (Framework) „Centryl“. В демото може да се види големият брой системи, които могат да се обединят. Същевременно, това че сме производители, ни дава гъвкавост. Всеки наш продукт е съобразен с клиента, както от хардуерна гледна точка, така и от софтуерна.

Предимства на BMS и DMS системи интегрирани от Vaios

  •  Много сигурна система с индивидуален комуникационен протокол между устройствата, произведен специално от Vaios. Специализиран софтуерен дизайн, който се моделира спрямо всеки проект, за да се постигне максимална ефективност и лесна работа със системата;
  • Пълно покритие на проекта, лесна навигация по сгради и съоръжения;
  •  Интегрирани системи за управление и BMS и DMS системи за сигурност. Системата може да интегрира различни системи от различни производители;
  • Предварително определени сценарии, които автоматично подпомагат служителите на обекта. Лесна поддръжка и управление;
  • Софтуерната ни система за сградна автоматизация се предлага на множество езици: английски, български, френски, немски, испански, руски, италиански, гръцки, румънски, холандски и арабски език.

Общи разпоредби и предназначение на BMS и DMS системи

Проектите за BMS и DMS системи, трябва да имат изключително високо ниво. Често местонахождението на управляваните сгради е такова, че изисква специфично проектиране, изграждане и софтуерно обезпечение на системите за автоматизация. В нашата работа взимаме предвид географското местоположение на обекта. От значение са държавата в която се намира и климата. Това е важно, защото може да повлияе както на видовете устройства, които да се заложат при изграждане на системите, така и при софтуерното управление.
Друг фактор, който влияе на BMS и DMS системи е предназначението на самата сграда или обект- административна, жилищна, обществена или частна собственост. За постигане на максимална ефективност е нужен индивидуален подход.

BMS софтуер за сградна автоматизация

Софтуерът за BMS позволява мониторинг и контрол над процесите във всички електрически системи на даден обект. В единна система се наблюдават електрическо захранване (включително електрическите табла), отопление, вентилация, климатизация, помпени станции, системи за отходни води, системи за напояване, асансьори, осветителение и други. Всички тези системи имат определено потребление, което може да се наблюдава и оптимизира чрез софтуер.

Друга от основните функции на софтуера за сградна автоматизация е именно автоматизираните планове. Те позволяват серия от включване или изключване на определени системи при определени условия. Софтуерните сценарии се задействат при следните условия:

  • На определено време – например: след 23:00 часа всеки ден, осветлението в офиса се изключва автоматично;
  • При получаване на информация от устройство, включено в системата-например: газ детекцията в гаражите подава сигнал за завишени нива на въглероден диоксид и това активира вентилацията, за да проветри мястото.

Освен цялостно наблюдение над работата на системите в сградата чрез софтуерът за BMS може да се следи и конкретна подсистема. Например тази за водоснабдяването или генераторите. По този начин софтуерът обработва състоянието и информацията, подавана от отделните елементи на системата. Така при евентуална повреда може лесно да се установи мястото и, както и причината за нея.

DMS – софтуерно наблюдение и управление на системите за сигурност

Обикновено всички системи за сигурност имат свои главни контролери, а често и софтуер, чрез който се визуализират. DMS софтуерът на Vaios позволява наблюдението и управлението на много системи през един софтуерен панел, като:

Това дава възможност за спестяване както на средства, така и на място за наблюдение и управление. Чрез единният софтуер е възможно с по-малко служители по сигурността, да се покриват множество критични точки. Софтуерните сценарии направляват служителите и спомагат за навременните действия при екстремна ситуация. Ако например се задейства сценарии „пожар“ в определен сектор, системата може автоматично да отвори врати, на които има контрол на достъп, за да е свободен пътят за евакуация. Най-често големите трагедии се случват в следствие на човешка грешка. Нашите системи помагат на служителите да не ги допускат, като по интуитивен начин ги направляват към взимане на правилните решения в стресови ситуации.

 Интеграция на софтуер за BMS и DMS системи

Основните цели на софтуерната, а и на хардуерната интеграцията между BMS и DMS системи са две:

  1. По-добра сигурност;
  2. Висока енергийна ефективност.

За постигане на максимална безопасност и ефикасно използване на ресурсите ние планираме взаимно свързване. Това позволява изпълнението на предварително определени сценарии, които биха увеличили сигурността, оптимизират ефективността, увеличават енергийната ефективност.

Ето и един пример за работа между системите, комуникацията между тях може да бъде на софтуерно и/или на хардуерно ниво. Има различни сценарии, които могат да бъдат включени. Например: служител напуска офиса и се чекира на четецът за контрол на достъпа. Това може да накара софтуерът да включи алармата в офиса му, да изключи осветлението, да заключи вратата и да включи температурата в стаята на 20 ° C.

Друг пример: Когато пожарната аларма е включена – системата ще отвори автоматично част от вратите, тъй като те са част от плана за евакуация. Пожароизвестителният панел също ще даде сигнал на HVAC уредите да спрат да работят, за да не подпомагат горенето, а системата за видеонаблюдение ще увеличи най-близката камера, откъдето идва сигналът. Софтуерната система може да бъде програмирана да следва протоколи, за да гарантира, че всички изисквания от техническите спецификация и инструкциите за безопасност са изпълнени.