Паркинг система и контрол на достъп - Vaios

Паркинг система и контрол на достъп ( Пловдив, България )

Изградихме паркинг система и контрол на достъп с работно време в базата на Глобал Транс Трейд ЕООД. Паркинг системата е с камери за разпознаване на номера и автоматизиране на порталите по ден и час. Контролът на достъп и работно време е обединен в една система с паркинг системата. Всичко това се контролира през WEB системата на VAiOS.

120 кв.м. 30 дни

Софтуер за следене на работния ден за Klips / София

София, България
  • Контрол на работно време
  • Поръчкова система
24 месеца

Умна къща във вилна зона Панчaрево

Панчарево (София), България
  • Алармена система
  • Видеонаблюдение
  • Електроинсталации
  • Контрол на достъп
  • Система умен дом
  • Умен дом
  • Умно Напояване
  • Умно Осветление