УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ - Vaios

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Преди да използвате нашия сайт ви молим да прочетете внимателно настоящите условия за ползване. Формата за запитване, регистрационната форма и входът за потребители и всички други информационни ресурси и системи на Ваиос са наричани по-долу „Сайт/а“. Ако използвате Сайта, разглеждате съдържанието му, правите регистрация, кликвате върху линк или бутон, с изключение на линка към тези Условия за ползване, се счита, че изрично и безусловно приемате и сте съгласни с тях. В случай, че не приемате Условията ни за ползване, не използвайте нашите сайтове.

1. Общи разпоредби.

1.1. Условията регламентират достъпа и ползването на Сайта и използването му („Условията“).
1.2. Уебсайтът ни може да бъде разглеждан без регистрация. Регистрация е необходима в случаите, посочени в чл. 2.1.
1.3. За ползването на Сайта важат ограниченията както при регистрация, посочени в чл. 2.3.
1.4. Всички търговски наименования и марки, публикувани на Сайта, са собственост на съответните компании.
1.5. Нямате право да копирате и използвате информация от сайта и прилещати му линкове без изричното разрешение на ВАИОС ООД.

2. Регистрация.

2.1. Регистрацията е безплатна и доброволна и ви дава възможност до следните рурси:

1)  ако желаете достъп до специализирана информация на уебсайта www.veldim.com и www.veldim.bg– ценови листи, брошури, ръководства и други в раздел „Библиотека“;

2)  ако желаете да получавате периодично електронния бюлетин на ВАИОС ООД;

3)  ако желаете да ползвате Портала за партньори.

4)  ако желаете да се възползвате от функционалностите на платформата My Account.

2.2. Когато сте направили запитване към нас Вие автоматично разполагате и с регистрация в My Account. Генерирането на парола за достъп и ползването на My Account функционалностите можете да видите тук.
2.3. Във връзка с регистрацията Ваиос обработва лични данни съгласно Политиката за поверителност и защита на личните данни на Партньори на ВАИОС ООД. С този текст може да се запознаете тук.
2.4. Ваиос не носи отговорност и не извършва проверки на възрастта, както и не събираме каквито и да е лични данни относно възрастта и дееспособността на лицата, регистрирани в Сайта.
2.5. При регистрацията Вие нямате право да:

1)  използвате за „потребителско име“ понятия, изрази, словосъчетания и други подобни, които нарушават права на трети лица, включително права на интелектуалната собственост;

2)  използвате „e-mail“ и/или „адрес“, ако те не са Ваши лични, без да разполагате с пълните права за това от техния собственик;

3)  използвате „фирма“, без да разполагате с пълните права за това от управителния орган на съответното дружество;

4)  посочвате данни, които са неверни, непълни и неактуални;

5)  използвате съдържание с незаконен, дискриминативен, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна.

2.6. Ваиос има право, ако установи, че ограниченията чл. 2.4. са нарушени, както и при съмнения, че нарушавате по друг начин Условията и/или нормативни изисквания, да прекрати Вашата регистрация в Сайта. В този случай Ваиос няма да носи каквато и да е отговорност спрямо Вас.
2.7. Регистрацията се извършва лично, като не се допуска извършване на регистрация от името на други лица. При регистрация трябва да попълните задължителните полета в регистрационната форма.
2.8. С натискане на бутона „ИЗПРАТИ“ или на друг бутон с аналогична функция в края на регистрационната форма Вие:

1)  декларирате, че отговаряте на изискванията по чл. 2.3.;

2)  декларирате, че не нарушавате ограниченията по чл. 2.4.;

3)  декларирате, че сте упълномощени от управителния орган на дружеството, чиято „фирма“ или други данни сте посочили в регистрационната форма, безусловно да приемете Условията;

4)  изрично и безусловно декларирате, че:

  1. доброволно предоставяте на Ваиос личните си данни, които сте попълнили в регистрационната форма при използване на Сайта, описани в Политиката;
  2. сте запознат с Условията и Политиката и ги приемате изцяло и без възражения;
  3. давате съгласието си, Ваиос да обработва личните Ви данни, които сте попълнили в регистрационната форма по начина и при условията, посочени в Политиката.
2.9. След изпращане на регистрационната форма ще получите имейл за потвърждаване на регистрацията си. При успешно потвърдена регистрация, ще бъде създаден Ваш профил в Сайта, който ще съдържа данните от регистрационната форма.
2.10. Вие можете по всяко време да редактирате данните, съдържащи се във Вашия профил през профила Ви в My Account платформата или като за това ни уведомите на office@veldim.com
2.11. Вие се задължавате да:

1)  поддържате данните във Вашия профил актуални;

2)  прекратите регистрацията си в случай, че възникне някое от ограниченията по чл. 2.5.

2.12. При прекратяване на регистрацията Ви в Сайта по каквато и да е причина, ние ще изтрием данни от Вашия профил така, че да не е възможно възстановяването им по никакъв начин. От този момент ние не съхраняваме и не обработваме личните Ви данни, получени от Вас при регистрацията и/или при редактирането им във Вашия потребителски профил.
2.13. С оглед на ограниченията по чл. 2.5., точки 3 и 4, както и на декларацията по чл. 2.8., т. 3, Ваиос си запазва правото да изиска представянето на допълнителни документи, включително подписани (саморъчно или с електронен подпис), за допълнително удостоверяване на обстоятелства.
2.14. При желание от Ваша страна, можете по всяко време за закриете профила си на Сайта (прекратяване на регистрацията) чрез изпращане на искане за това на office@veldim.com. 

3. Промени.

3.1. Ваиос си запазва правото да добавя нови, да променя или да премахва съществуващи функционалности и/или услуги и/или информация на Сайта, без да е необходимо предварително предупреждение или съгласие от Вас.
3.2. Условията е възможно да бъдат променяни при законодателни промени. При извършване на промени, те ще бъдат публикувани на Сайта и уведомление по имейл.
3.3. Условията са актуални към 01.02.2022 г.

4. Други.

4.1. В случай, че някоя от клаузите по Условията се окаже недействителна, това няма автоматично да води до недействителност на други клаузи.
4.2. За неуредените в Условията въпроси се прилага законодателството на Република България.