Хотел Маринела - Vaios

Хотел Маринела ( София, България )

Велдим изгради система за контрол на достъпа за Хотел Маринела в София.
За системата са използвани произведените от Велдим контрол на достъпаKA1 с четец и централазаключващите механизми са магнити.
Оборудвана е с аварийно захранване.
6 месеца

ГКПП „Рудозем-Ксанти“

Рудозем, България и Ксанти, Гърция
 • Алармена система
 • Видеонаблюдение
 • Електроинсталации
 • Контрол на достъп
 • Паркинг система
 • Пожароизвестяване
 • СКС и Слаботокови инсталации
1 година

Мандра „Железница“

с.Железница, България
 • Алармена система
 • Видеонаблюдение
 • Електроинсталации
 • Пожароизвестяване
 • СКС и Слаботокови инсталации
3 месеца

Софтуерна система за VFS Chartering Ltd

Varna, Bulgaria
 • Софтуерна платформа