ЦУМ София - Vaios

ЦУМ София ( София, България )

Велдим, заедно с колегите от Тори Лайтинг, изгради системата за контрол на достъпа и работното време в офисите на четвърти и пети етаж на ЦУМ.
Благодарим на колегите за възможността да работим в самото сърце на Столицата, в един от най-старите запазени търговски обекти.
120 кв.м. 30 дни

Софтуер за следене на работния ден за Klips / София

София, България
 • Контрол на работно време
 • Поръчкова система
24 месеца

Умна къща във вилна зона Панчaрево

Панчарево (София), България
 • Алармена система
 • Видеонаблюдение
 • Електроинсталации
 • Контрол на достъп
 • Система умен дом
 • Умен дом
 • Умно Напояване
 • Умно Осветление
12 месеца

Умен дом на знакова столична улица

София, България
 • Алармена система
 • Видеонаблюдение
 • Електроинсталации
 • Осветление
 • Пожароизвестяване
 • Система умен дом
 • Смарт система
 • Умен дом
 • Умна климатизация
 • Умни ел.контакти