Софтуер за контрол на достъп и работно време - Vaios

Софтуер за контрол на достъп и работно време

Системата за контрол на достъп и работно време е изключително лесна за инсталиране. След монтаж на устройствата е достатъчно само да имате връзка с интернет. Благодарение на web базираната си структура можете да следите и променяте системата директно през интернет браузър. Благодарение на модулния принцип системата позволява работа в малки обекти и надграждане до огромни комплекси, бизнес сгради и други. Системата е базирана на наш хардуер и на наш софтуер който е с фреймуърк (Framework) „Centryl“.