Софтуер за контрол на работното време и достъпа - Vaios

Софтуер за контрол на работното време и достъпа

Системата за контрол на достъп и работно време е изключително лесна за инсталиране. След монтаж на устройствата е достатъчно само да имате връзка с интернет.

Благодарение на web базираната ѝ структура, можете да следите и променяте системата директно през интернет браузър. Системата позволява работа в малки обекти и надграждане до огромни комплекси, бизнес сгради и центрове, обществени институции,  спортни зали и комплекси, болници, музеи, държавни институции  и други.

VAiOS Hotel System

Системата е базирана на наш хардуер и на наш софтуер за контрол на работното време и достъпа, който работи с нашият фреймуърк (Framework).

Тя дава възможност за контрол на достъп до обекта, както и мониторинг и проследяване на динамиката на движението на хора в него и извън него. Надградена е с web достъп, което позволява контрол от всяка точка с достъп до интернет.
Този софтуер за контрол на работното време и достъпа, разработен от нас е с подсигурена защита на две нива:

VAiOS Hotel System

SSL комуникация като платформена защита

VAiOS Hotel System

Криптирана вътрешна информация

Предимства на Web-базирания софтуер за контрол на работното време

Този софтуер за контрол на работното време и достъпа ви позволява:

Да конфигурирате контролери;

Да съхранявате информация за картодържатели;

Да създавате отчети за присъствието на служители в офиса по време на работното време;

Мониторинг и контрол през компютър и смарт устройство – достъп от всяка точка с интернет;

Предоставяне на достъп на нов посетител дистанционно, без необходимост от физическо присъствие на обекта;

Дистанционно ограничаване или спиране на достъп на конкретни потребители, както и спиране на достъпа до обекта изцяло;

Създаване на групи от потребители и улеснен контрол на достъп за тях.

VAiOS Hotel System

Още с първия поглед върху интерфейса на VAiOS ACW, всеки може лесно да се ориентира, за какво е предназначен този софтуер и как би могъл да го използва.

Именно това беше едно от първите неща, на които заложихме при разработването и изграждането на системата. Да бъде лесна и удобна за използване от потребителите. На показната снимка може да видите как изглежда акаунт с пълни права.

VAiOS Hotel System

Потребители в софтуерът за контрол на работното време

Прегледът на менютата и възможностите на VAiOS ACW софтуер за контрол на работното време и достъп, се намира в модула „Потребители”. Менюто „Потребители”, ви предоставя поглед върху хората, имащи достъп до софтуерната платформа. През менюто може да се проследяват, кои са потребителите на платформата. Също така можете да активирате и деактивирате акаунти. Тоест без да изтривате трайно даден акаунт, имате възможност да преустановявате достъпа на потребителя. Това е изключително удобна опция, когато искате в архив да запазите пълната информация. Например за дейностите обвързани с потребителя, чийто акаунт сте деактивирали вместо изтрили.

От същото меню можете да добавяте и нови акаунти. От бутона „Добави потребител” (горе вдясно). При добавянето на потребители е необходимо да знаете към коя потребителска група ще го причислите, което ще даде конкретния достъп на акаунта на потребителя.

Служители и карти, нива на достъп

Модул „Служители“ има за цел да организира влизането и излизането на хората с достъп към и от обекта. В различните менюта имате възможност да управлявате частично или изцяло достъп до конкретни точки в обекта. Това става като разпределяте хората в групи, за които впоследствие се фиксира и достъпа от модула Access Control/Контрол на достъп/. От това меню можете да позволявате и ограничавате достъп на служителите до определени помещения.

Четците няма да позволяват отваряне на вратата при чекиране на нерегистрирана карта или чип. Ако искате да научите как работи и от какво се състои контрола на достъп за входни врати, може да прочетете нашата статия – „Контрол на достъп за входни врати“.

От модул „Потребители“ можете да контролирате нивата на достъп в софтуерната платформа. А от модул „Служители“ да управлявате физическия достъп на своите служители на територията на обекта.

Projects illustration

За да научите къде намират приложение съвременните системи за контрол на достъп и работно време, какво осигуряват и какви проблеми решават прочетете нашата статия

 

Article image

Необходимост ли са съвременните системи за контрол на достъп и работно време?

 

Базовата ERP системата на VAiOS представлява:

Кликнете върху снимките, за да отворите информативно видео за всеки модул.

VAiOS ERP Module
Контрактор

VAiOS ERP Module

VAiOS ERP Module

Оферти

VAiOS ERP Module

VAiOS ERP Module

Продажби

VAiOS ERP Module

VAiOS ERP Module

Склад

VAiOS ERP Module

VAiOS ERP Module

Продукт

VAiOS ERP Module

VAiOS ERP Module

Персонал

VAiOS ERP Module

VAiOS ERP Module

Лек автомобил

VAiOS ERP Module

VAiOS ERP Module

Имейл

VAiOS ERP Module

VAiOS ERP Module

Календар

VAiOS ERP Module

VAiOS ERP Module

Производство

VAiOS ERP Module

VAiOS ERP Module

Проекти

VAiOS ERP Module

VAiOS ERP Module

Събития

VAiOS ERP Module

VAiOS ERP Module

Поддръжка

VAiOS ERP Module

VAiOS ERP Module

Библиотека

VAiOS ERP Module

VAiOS ERP Module

Протоколи за пожар

VAiOS ERP Module

VAiOS ERP Module

Протоколи

VAiOS ERP Module

VAiOS ERP Module

Потребителски задачи