Магазини One minute - Vaios

Магазини One minute ( София, България )

Велдим изпълни система за видеонаблюдениe в магазини One minute.
Разположението на търговските обекти на ключови места в София и големият поток клиенти предполагат повишено внимание.
Системата за видеонаблюдение е задължителна част от охраната.
120 кв.м. 30 дни

Софтуер за следене на работния ден за Klips / София

София, България
  • Контрол на работно време
  • Поръчкова система
24 месеца

Умна къща във вилна зона Панчaрево

Панчарево (София), България
  • Алармена система
  • Видеонаблюдение
  • Електроинсталации
  • Контрол на достъп
  • Система умен дом
  • Умен дом
  • Умно Напояване
  • Умно Осветление