Магазини One minute - Vaios

Магазини One minute ( София, България )

Велдим изпълни система за видеонаблюдениe в магазини One minute.
Разположението на търговските обекти на ключови места в София и големият поток клиенти предполагат повишено внимание.
Системата за видеонаблюдение е задължителна част от охраната.
6 месеца

ГКПП „Рудозем-Ксанти“

Рудозем, България и Ксанти, Гърция
 • Алармена система
 • Видеонаблюдение
 • Електроинсталации
 • Контрол на достъп
 • Паркинг система
 • Пожароизвестяване
 • СКС и Слаботокови инсталации
1 година

Мандра „Железница“

с.Железница, България
 • Алармена система
 • Видеонаблюдение
 • Електроинсталации
 • Пожароизвестяване
 • СКС и Слаботокови инсталации
3 месеца

Софтуерна система за VFS Chartering Ltd

Varna, Bulgaria
 • Софтуерна платформа