Видеонаблюдение - Vaios

Видеонаблюдение

Видеонаблюдение- това е едно от най-разпространените технически средства за защита. Използва се активно както в системите за сигурност на широка гама от големи обществени и търговски обекти, така и в апартаменти, офиси и частни домове. Основното атрактивно качество на видеонаблюдението е способността не само да установи нарушение в режима на сигурност, но и да наблюдавате ситуацията. Един от най-ефективните начини за защита на вашето имущество и лична неприкосновеност е чрез видеонаблюдение.

Инсталирането на такава система ще позволи записването на събития. Които в случай на инцидент ще бъдат безспорно доказателство, ако е извършено някакво престъпление. Целта на правилно проектирана система за видеонаблюдение е, да даде възможност да се оцени ситуацията в контролираните зони в реално време. Оттам и да се намали времето за реакция при извънредна ситуация. Както и да се гарантира, че са взети най-подходящите мерки за защита и противодействие при възникнали заплахи.

Видеонаблюдението все повече намира и приложение като интеграция в умните домове , автоматизацията на сгради  и бизнес автоматизацията. Може да се използва самостоятелно и като част от други системи:

видеонаблюдение

Предимства и ефективност на видеонаблюдението

Използването на видеонаблюдение като част от интегрирана система за сигурност, дава възможност значително да се увеличи ефективността на сигурността като цяло. Ето някои предимства:

 • Възможност да се намали броят на персонала, обслужващ системата за сигурност;
 • Да се намалят разходите за осигуряване на сигурността на даден обект;
 • Да се организира 24-часово автоматично видео наблюдение на ситуацията;
 • Да се създават видео архиви;
 • В случай на получаване на сигнал за нарушение, надеждно класифициране на факта на проникване или фалшиви аларми на пожароизвестителните системи;
 • Определяне естеството на нарушението;
 • Определяне на местоположението на нарушението;
 • Определяне посоката на движение на нарушителя и предприемане на необходимите мерки;
 • Възможност да се увеличи сигурността и удобството на работата както на администрацията, така и на служителите.

Видеонаблюдение  в офисите – предимства:

 • Визуален контрол върху движението на клиентите;
 • Осигуряване на безопасността на служителите, посетителите и материалните активи на дружеството;
 • Бърза реакция при незаконни действия;
 • Контрол на ситуацията в района или съседен на офис сградата.

 

Сфери на приложение на видеонаблюдението

Видеонаблюдение във финансови организации:банки, валутно-обменни бюра, заложни къщи и други. Основните функции са сигурност, контрол на достъпа, проследяване на времето, предоставяне на доказателствена база в случай на конфликт с клиенти.

Видеонаблюдение в производствени обекти, индустриални зони: качествен контрол на работата, запазване на собствеността от кражба. Навременна реакция при аварийни ситуации, които могат да запазят целостта на оборудването и човешкия живот.

Видеонаблюдение в търговски центрове и магазини: осигуряване на безопасността на посетителите и персонала. Предотвратяване на кражби, контрол на касовите операции.

В нашето забързано и динамично ежендневие използването на системи за видеонаблюдение като част от интегрирани системи за сигурност или в допълнение към алармената система е препоръчително. Системата за сигурност  е в състояние не само да предупреди собствениците за нахлуването на нарушители – самото  съществуване на такава система е възпиращо. Престъпниците не искат да поемат  риск, ако смятат, че планът им за проникване може да се провали и лицата им да бъдат заснети с видеокамери.

видеонаблюдение

Всеки един обект нуждаещ се от наблюдение, има свои технически параметри, изисквания и бюджет, с които ние от  VAiOS изцяло се съобразяваме. Ние работим и сме в ежедневен контакт с всички големи производители на цифрово и аналогово видеонаблюдение-Hikvision, Bosch, Siemens, Axis и други. Въз основа на вашия бюджет и желаното качество нашият екип ще избере, проектира, достави и монтира най – подходящата за вас система и решение. Освен това с нашите отличителни софтуерни и хардуерни решения можете лесно да обедините системата си  за видеонаблюдение с другите системи за сигурност.
Всъщност, различните системи за сигурност и подсистемите работят по-добре, ако се държат като една единствена система, способна да отговори на всички конкретни рискове на дадено съоръжение и почти всякакъв вид атака. Ако искате да научите повече информация може да я намерите тук.

Имате нужда от помощ?