Озвучаване и оповестяване - Vaios

Озвучаване и оповестяване

Системите за озвучаване и оповестяване са важен организационен компонент в различни сфери на човешката дейност. Те се използват за предупреждение на хора или тълпи от хора с информацията, която е необходима в момента. Излъчват гласови съобщения при пожар, евакуация, бедствия, аварии, специални сигнали или просто информационни и рекламни съобщения, сервизна и друга информаци. Инсталирането им е най-често в обекти с обществено предназначение, като големи магазини, молове, хотели, болници, административни центрове и други.

 

Безопасност със системи за озвучаване и оповестяване

Това е един от основните компоненти за безопасност – в случай на непредвидена ситуация хората трябва да бъдат информирани какво да правят. И затова е необходимо да се подходи към избора на система за озвучаване и оповестяване с отговорност. За да се изключи дори и най-малката вероятност за нейната повреда в решаващ момент.
Тези системи са неразделна част от системите за сигурност на търговските и други обекти и съоръжения. В крайна сметка животът и здравето на посетителите и служителите зависят от качеството ѝ на работа  в случай на спешност.

В зависимост от вида им с тези системи, можете предварително да запишете съобщения, които да бъдат излъчвани при необходимост. Например, за да инструктират намиращите се в обекта хора и да ги напътстват по време на евакуация или в случай на друга ситуация. Най-често системите за озвучаване и оповестяване се комбинират със системите за пожароизвестяване, от които получават сигнал при пожар. Ключова роля за евакуирането имат и при сигнали за бомба, терористични атаки и други. В случаите, когато се налага бърза реакция и навременни организирани действия. Чрез системите за озвучаване и оповестяване могат да се уведомяват едновременно големи групи от хора, намиращи се на различни места в сградата. Следователно системите за гласово предупреждение трябва да решат следните проблеми:

  • Известие за спешни случаи при аварийни ситуации. Гласово уведомяване за извънредна ситуация, напомняне на правилата за поведение в такива ситуации, инструкции за местоположението на аварийните изходи и стълби, за да се управлява евакуацията и да се предотврати паниката сред хората;
  • Оперативно управление на системата за предупреждение с диференциране на правата за достъп, за да се гарантира възможността за аварийно прекъсване на текущите предавания от служители по сигурността на обекта;
  • Прехвърляне на служебна информация, включително и в кодирана форма за служителите и охранителния персонал;
  • Диференциация на предаваните гласови съобщения по зони;
  • Съобщения от микрофонни станции, напомняне на правилата за поведение в извънредни ситуации на многолюдни места.

Възможности за интегриране на системата

Системата за озвучаване и оповестяване може да бъде интегрирана в съществуващите системи за сигурност и системи за контрол на достъпа – видеонаблюдение, пожароизвестителни сигнали, автоматизирано управление на сгради и др. Гласовото известяване трябва да работи безпроблемно денонощно – това включва функциите за самодиагностика на всички възли, комуникационни линии и терминални устройства и мониторинг на състоянието в реално време. И накрая, гласовият сигнал трябва да има независимо (автономно) захранване за осигуряване на аварийни излъчвания, когато основните източници на енергия са изключени.

VAiOS  работи с едни от най-реномираните марки за озвучаване и оповестяване на обекти. Предлагаме също проектиране, монтаж и поддръжка на системите. Ако  се нуждаете от консултация и допълнителна информация, не се колебайте да  свържете се с нас. Нашият екип с радост ще помогне при избора на най-добрия вариант подходящ за вашия случай. Ще ви информират за предимствата и ползите, които би могло да ви донесе една такава система.

Имате нужда от помощ?