Озвучаване и оповестяване - Vaios

Озвучаване и оповестяване

Системите за озвучаване и оповестяване излъчват гласови съобщения при пожар, евакуация, бедствия, аварии или просто информационни съобщения. Инсталирането им е най-често в обекти с обществено предназначение, като големи магазини, молове, хотели, болници, административни центрове и други.

 

В зависимост от вида им с тези системи, можете предварително да запишете съобщения, които да бъдат излъчвани при необходимост. Например, за да инструктират намиращите се в обекта хора и да ги напътстват по време на евакуация или в случай на друга ситуация. Най-често системите за озвучаване и оповестяване се комбинират със системите за пожароизвестяване, от които получават сигнал при пожар. Ключова роля за евакуирането имат и при сигнали за бомба, терористични актове и други. В случаите, когато се налага бърза реакция и навременни организирани действия. Чрез системите за озвучаване и оповестяване могат да се уведомяват едновременно големи групи от хора, намиращи се на различни места в сградата.

VAiOS  работи с едни от най-реномираните марки за оповестяване и озвучаване на обекти. Предлагаме също проектиране, монтаж и поддръжка на системите.

Имате нужда от помощ?

СВЪРЖЕТЕ СЕ