Сградна автоматизация - Vaios

Сградна автоматизация

Сградната автоматицазия е бързо развиваща се технология. В началото на XXI -ви век строителната индустрия се развива под влиянието на едни набиращ все по-голямо значение фактор. А именно системите за  сградна автоматизация или така наречените интелигентни сгради. Основната цел на сградната автоматизация е постигането на по-здравословен и комфортен начин на живот, като това се съчетае с ефективното използване на ресурсите на сградата.

Сред характеристиките на сградната автоматизация е възможността за контрол на основните системи в сградата. Чието функциониране има директно отражение върху безопасността, ефикасността и комфорта на обитателите. Такива са например:

  •  Системите за контрол на микроклимата (отопление, вентилация и климатизация (HVAC – heating, ventilation, airconditioning)-във всяко отделно помещение, съобразно неговите функции и предпочитанията на тези, които го използват;
  •  Контрол на помещенията за проникване на пожар и пожароизвестяване;
  •  Контрол на достъпа до отделните помещения;
  •  Системите за измерване на индивидуалната консумация на вода, топлинна, електроенергия и други.
  • Автоматично събиране на отчетените данни, без да е необходимо осигуряването на достъп до помещенията;
  •  Реализиране на функции за пестене на енергия, чрез управление на осветлението, отоплението, климатизацията и вентилацията;
  •  Възможност за комплексно управление на системите – както в съответствие с предварително зададен режим на действие, така и в съответствие с режими предвидени за специфични условия;
  •  Възможност за координиране на действията, осъществявани от различни системи;
  • Възможности за комуникация и отчетност.

сградна автоматизация

Сградната автоматицазия и всички системи в интелигентните сгради дават възможност за извеждане на детайлни отчети. Те могат да се настройват според потребностите от информация. Основните системи в сградната авотамтизация са три вида: BMS, DMS и Идустриална автоматизация.

Имате нужда от помощ?