Сградна автоматизация - Vaios

Сградна автоматизация

Сградна автоматизация

Нашите решения за сградна автоматизация:

СГРАДИТЕ НА БЪДЕЩЕТО СА АВТОМАТИЗИРАНИ

Сградната автоматицазия е бързо развиваща се технология. В началото на XXI -ви век строителната индустрия се развива под влиянието на едни набиращ все по-голямо значение фактор. А именно системите за сградна автоматизация или така наречените интелигентни сгради, познати като Buiding Management System – BMS. Основната цел на сградната автоматизация е постигането на по-здравословен и комфортен начин на живот, като това се съчетае с ефективното използване на ресурсите на сградата.

VAiOS ERP System
Projects illustration

СИГУРНОСТТА Е ВОДЕЩ АРГУМЕНТ ЗА УМНИТЕ СГРАДИ

Сред характеристиките на сградната автоматизация е възможността за контрол на основните системи в сградата. Чието функциониране има директно отражение върху безопасността, ефикасността и комфорта на обитателите. Такива са например:

 • Контрол на помещенията за проникване на пожар и пожароизвестяване;
 • Контрол на достъпа до отделните помещения;
 • Системите за измерване на индивидуалната консумация на вода, топлинна, електроенергия и други.
 • Автоматично събиране на отчетените данни, без да е необходимо осигуряването на достъп до помещенията;
 • Реализиране на функции за пестене на енергия, чрез управление на осветлението, отоплението, климатизацията и вентилацията;
 • Възможност за комплексно управление на системите – както в съответствие с предварително зададен режим на действие, така и в съответствие с режими предвидени за специфични условия;
 • Възможност за координиране на действията, осъществявани от различни системи;
 • Възможности за комуникация и отчетност.
Едва ли човек в модерния свят не е чувал за изкуствения интелект.
Той е застъпен и в интелигентните сгради.

Основно предимство на автоматизациите е функционалността машинно самообучение – MACHINE LEARNING

Машинното самообучение /machine learning/ е функционалност на сградната автоматизация, която позволява да се самогенерират сценарии. Това означава, че системата проследява за нужния период повтарящи се настройки повтаряни от различните посетители в сградата. Впоследствие предлага на потреителя да активира готовия автоматизиран сценарии според неговите предпочитания.
Интелигентните сгради предлагат и програмиране на предварително зададени сценарии, които могат да са:

 • Автоматизирани сценарии за удобство
 • Автоматизирани сценарии за сигурност
 • Комбинирани автоматизирани сценарии, които обединяват удобството и сигурността

Projects illustration

Сценарии за КОМФОРТ

Автоматизираните сценарии за удобство предлагат предварително програмирани последователности от настройки на сградата свързани с климатизацията, вентилацията, осветлението, мултимедията и т.н.

Projects illustration

Сценарии за СИГУРНОСТ

Автоматизираните сценарии за СИГУРНОСТ предлагат предварително програмирани последователности от настройки на сградата, свързани с контрола на достъп, аларментата система, видеонаблюдението, пожароизвестителната и пожарогасителната системи, озвучаването и оповестяването и т.н.


Имате нужда от помощ?