Системи за напояване - Vaios

Системи за напояване

Едно от най-интересните нововъведения в умния дом са системите за напояване. Удобството и лекотата на тези системи за напояване, предлагат на потребителите възможността за  мобилен контрол. Системите за напояване ви дават възможността, двора ви или градинката пред вашия офис да са винаги свежи. Към тях са добавени поредица от сензори, които следят влажността на почвата и предпазват насажденията от преполиване. 

Интелигентните системи за напояване са специална разработка за автоматичното разпределение на водоснабдяването, което значително повишава ефективността на нейното използване. Такава система напълно ще ви освободи от притеснения относно зелените площи. 

Интелигентните системи за напояване са специално проектирани за автоматично разпределение на водоснабдяването, което значително повишава ефективността на тяхното използване.

Предимства на системи за напояване

Друго предимство, с което идват тези системи е способността да се използват интелигентни графици, което в крайна сметка може да ви спести пари. Чрез VAiOS автоматизирани системи за напояване вие можете да програмирате предварително часовете на поливане. Да задавате стойност за влажността на почвата, която да се следи от датчиците. Системите за напояване могат да бъдат надградени и с почвени нагреватели. Те ще  ви спестят изриването на снега през зимата или измръзването на насажденията през студените месеци.

Водоснабдяването се регулира по предварително определен график. Интелигентният контролер следи условията на почвата, изпаряването и използваното количество вода от растенията, за да достави необходимото количество вода в реално време. За да регулира водоснабдяването, също така използва метеорологичните параметри: температура, вятър, слънчева радиация и влажност. Например, ако температурата или нивото на валежите се понижат, интелигентният контролер ще преизчисли схемата на водоснабдяване въз основа на основните променливи на терена – вида на почвата, нормата на приложение на пръскачката и други.

Благодарение на интелигентните системи за напояване, състоянието на почвата може да се следи в реално време с помощта на безжична сензорна мрежа. Тя предава данните към сензорите и след това изпраща данни до вашия компютър или към cloud-базираното ни интернет приложение. Също така софтуерът ви може да комбинира вашите данни с информация от трети страни, като например прогнозата за времето от националните метеорологични служби. Това позволява на вашата система да взема интелигентни решения, за това къде и кога да се пуска вода и колко да се използва. Например, системата може да пусне водата веднага, ако според прогнозата не се очаква дъжд. Ако са прогнозирани валежи, системата може да изчака, да измери резултатите и да преизчисли необходимото количество вода за растенията. 

Интелигентните напоителни системи и контролери съхраняват водата много по-добре от традиционните системи за напояване. Според резултатите от различни изследвания, такива системи могат да спестят  до 50% от разхода за вода. 

 

Имате нужда от помощ?