Хидрострой - Vaios

Хидрострой ( Варна, София, Бургас, България )

Велдим изгражда и извършва поддръжка на офисите на Хидрострой във Варна, София и Бургас също така и базите във Варна. За периода 2009г. – 2014г. подменихме и изградихме Видеонаблюдения, Контрол на достъп, Алармени системи, Бариери и паркинг системи

120 кв.м. 30 дни

Софтуер за следене на работния ден за Klips / София

София, България
 • Контрол на работно време
 • Поръчкова система
24 месеца

Умна къща във вилна зона Панчaрево

Панчарево (София), България
 • Алармена система
 • Видеонаблюдение
 • Електроинсталации
 • Контрол на достъп
 • Система умен дом
 • Умен дом
 • Умно Напояване
 • Умно Осветление
12 месеца

Умен дом на знакова столична улица

София, България
 • Алармена система
 • Видеонаблюдение
 • Електроинсталации
 • Осветление
 • Пожароизвестяване
 • Система умен дом
 • Смарт система
 • Умен дом
 • Умна климатизация
 • Умни ел.контакти