Алармени системи - Vaios

Алармени системи

Алармените системи (сигнално охранителна техника) безспорно са най-разпространеното техническо средство за защита на имущество. VAiOS е производител на алармени системи. Това ни дава гъвкавост и възможност да предложим ниски цени за сигнално охранителна техника (СОТ). От друга страна лесно да я внедрим в умен дом, сградна автоматизация  или бизнес автоматизация. Така могат да се организират автоматизирани сценарии. Например, когато излезете от домът или офиса си чрез контролът на достъп, системата за СОТ автоматично да се активира. Иновативните алармени системи, ни системи позволяват управление и следене на статусите на системата за охрана през вашият телефон или друго устройство с достъп до интернет.

алармени системи

Чрез използването на подобен род системи се цели предотвратяване на злонамерен достъп до части (определени зони за охрана). Или пък до целия обект, посредством устройства за детекция на движение, периметрова охрана, подходяща за дворове и огради или посредством сензор за чупене на стъкло. Алармените системи включват аналогови или цифрови датчици, контакти за врати и прозорци, контролери, сирени. Видовете датчици се делят на обемни (инфрачрвени), магнитни, за удар (вибрационни) и за счупено стъкло. Контролният панел (централа, контролер) служи за връзка към датчиците и цялата периферия на системата. Контакторите за врати и прозорци се поставят на входовете и уязвими места. Сирената е свързана с всички охраняеми зони и звуковата й сигнализация предупреждава за всеки опит за нахлуване.

 

Обединението на СОТ-а с другите системи за сигурност и електроинсталации в сградна автоматизация гарантира надеждна работа на системата и висока ефективност. Свържете се с нас, за да научите повече за плюсовете и ползите, които би могло да донесе едно подобно обединение за вашият бизнес или за сигурността във вашия дом и собственост.

Имате нужда от помощ?

СВЪРЖЕТЕ СЕ