Енергиен мениджмънт - Vaios

Енергиен мениджмънт

Енергиен мениджмънт (VAiOS EM) е модул в умният дом, който ви дава възможността да вземете нещата в свои ръце. В съвременното ежедневие разходите за ток, вода, газ и други такива ресурси са най – големите за бюджета на едно домакинство. В много случаи сметките в края на месеца ни изненадват неприятно и започваме да се питаме: „Защо е толкова висока сметката ни за ток? Възможно ли е да я намалим, вместо да се ограничаваме и лишаваме от нещо?“  

Другата страна на проблема при използването на комунални услуги е, че нямаме точна и реална представа какво изразходваме през месеца. От къде точно е неочаквано високата сметка за електроенергия и кой уред е изразходил ресурса.

Какво означава енергиен мениджмънт? 

Енергиен мениджмънт (VAiOS EM) е модул в умният дом, който ни дава възможността да имаме поглед и контрол точно върху тази част на домашното потребление. Внедряването на енергиен мениджмънт в умния дом, управлява комуналните разходи според  вашите желания. На първо място имате възможност да следите потреблението на всеки отделен ресурс: ел.енергия, вода, природен газ, топла вода и отопление (при потребителите с централно парно) и т.н. Системата натрупва база данни. След това ви дава готови анализи, както на общото потребление, така и на отделните уреди и звена употребяващи ресурсите.

Ako искате ли да научите за всички предимства на Умния дом, за възможностите и начин на работа на Smart Home системите, за проблемите, които решават и приложението им, прочетете нашата статия- „Smart home система-какво представлява и ползите от нея?“

Като част от VAiOS Смарт системите, енергийният мениджмънт разполага с иновацията VAiOS AiL – системата за машинно самообучение. Въвеждайки характеристики на вашите нужди, системата може да даде предложения и варианти за съкращаване на потреблението ви. Въз основа на събраната база данни за потреблението ви, системата може да ви бъде обективен съветник за намаляване на разходите ви.

С енергиен мениджмънт на VAiOS получавате възможността да вземете нещата в свои ръце. Можете предварително да зададете оптималните количества на вашето потребление за месеца. И когато изразходите количеството по зададените данни, системата автоматично спира изчерпания ресус. Като естествено, вие по всяко време можете да го пуснете отново и да коригирате зададените данни за потребление на вашето домакинство. И винаги да знаете предварително това колко би натоварило бюджета ви. 

Този  интелигентен модул ви осигурява ежедневно удобство и сигурност. С него можете да оптимизирате разходите на домакинството си. И винаги да сте сигурни, че плащате точно толкова, колкото сте изразходили. 

Имате нужда от помощ?