Пожароизвестяване - Vaios

Пожароизвестяване

Пожароизвестяване-един от основните елементи на системите за сигурност на всяка сграда и структура. Значението на пожароизвестяването не може да бъде пренебрегнато. Един от начините за подобряване на надеждността на системите за сигурност е пожароизвестителната система. Системите за пожароизвестяване са от животоспасяващо значение и според законодателството е задължителна за много сгради. Изграждайки множество обекти с различна техника (Bosch, Siemens, Hochiki, Tyco Zettler и др.) сме натрупали опит и умения в изграждането на системи за пожароизвестяване. Притежаваме сертификат за поддръжка на пожароизвестителни и пожарогасителни системи. Това ни позволява след изграждането, да продължим да се грижим за системите и да извършваме всички задължителни профилактики.

Vaios е иновативна компания със собствено производство на софтуер и хардуер. Благодарение на това сме разработили решения и продукти, които спомагат за обединяване на системите за пожароизвестяване с други системи в сградата. Например:

Така постигаме автоматизация на процесите и координация между електрическите системи в дома или сградата. Това ги превръща съответно в умен дом  или сградна автоматизация. Обединението на системите ни позволява те да работят по предварително зададени сценарии и команди.
Например в случай на екстремна ситуация, авария и нужда от евакуация:

 

пожароизвестяване

Видове системи за пожароизвестяване

Системите за пожароизвестяване генерират алармен сигнал при наличие на поне един от компонентите на горенето- топлина, дим или пламък. Пожароизвестителните инсталции се делят на два вида конвенционали и адресируеми. Конвенционалните системи за пожароизвестяване са подходящи за малки обекти. При тях зоната в аларма може да бъде обходена бързо и възникналият пожар да бъде бързо локализиран. Адресируемите пожароизвестителни системи са подходящи за големи обекти, както и за обекти със сложна и специфична архитектура. Ние имаме опит при изграждане и на двете системи. Пожароизвестяването е система от изключителна важност. Нашите търговци и проектанти могат да ви консултират за най-добрите и модерни решения за вашият обект.

пожароизвестяване

Имате нужда от помощ?