Система за управление на опасностите (DMS) - Vaios

Система за управление на опасностите (DMS)

Система за управление на опасностите DMS (Danger Management System)представлява съвкупност от всички системи за сигурност, обединени от единен софтуер. VAiOS има собствена софтуерна платформа, с която обединява контрол на достъп, видеонаблюдение, пожароизвесяване, сигнално охранителната система, паркинг системите. С една дума всички системи за сигурност.

Система за управление на опасностите

Един от най-сериозните казуси за решаване винаги е свързан със сигурността. DMS система за управление на опасностите се използва за наблюдение и управление на услугите за сигурност в съоръжението. По-специално мониторинга и управлението на сигурността.

Как най-ефективно и ефикасно да се наблюдават и контролират всички системи за сигурност в едно място?

Системата за управление на опасностите/DMS/ е измислена и създадена именно за справяне с този проблем. Един от най-важните елементи на DMS са предефенираните сценарии. Те позволяват на всички системи за сигурност да работят заедно, следвайки определени процедури в различни ситуации на опасност. Софтуерът на VAiOS DMS – система за управление на опасностите, обединява всички познати решения за сигурност. С изградената автоматизация можете да контролирате едновременно /поотделно и заедно/ всеки модул, а нейното обединение дава възможности за комбинирани сценарии при аварийни ситуации, които включват различни модули.

Основна цел на система за управление на опасностите DMS (Danger Management System)

Да се концентрират всички събития в съоръжението, които могат да изложат на опасност персонала или имуществото. Система за управление на опасностите DMS може до известна степен да предлага възможности за контрол и управление, макар и не като основна функция на автоматизацията на операциите. По-скоро като спомагателна функция и помощ при управлението на критични ситуации. В съоръжения, където са инсталирани няколко различни системи за сигурност, DMS е доказано ефективно решение. То осигурява навременна и точна информация за всяко събитие в съоръжението. Съкращава времето за реакция на персонала по сигурността и насочването на потребителя към правилните стъпки, които трябва да бъдат предприети.

Опитът показва, че най-слабата връзка в случай на опасност в съоръжението е човешкият фактор. DMS позволява разпространението на една и съща информация селективно на множество места. Така се свежда до минимум възможността за човешка грешка, като се даде възможност за реакция от всяка контролна точка.

Поради тези причини системата за управление на опасностите трябва да осигури прозрачен мониторинг на ситуацията. С ясни графични и текстови указания за персонала, за операциите, които трябва да бъдат извършени при всяко алармено събитие. DMS програмирането трябва да се извършва от експерти с професионален опит в прилагането на този тип системи. 

Като дизайнер на DMS системи имаме информация и ясна картина за всички нива на опасност и най-критичните точки в съоръжението. Насоки за реакция за всяко ниво на аларма и критични места, насоки за реакция за други кризисни ситуации в съоръжението, механизъм за предупреждение. Също така йерархия на тревога и информиране, както и  документ, който трябва да бъде на разположение на персонала по сигурността за различни събития.

Предимства  при проектиране на система за управление на опасностите

Някои от аспектите, които се вземат предвид при проектирането на система за управление на опасностите са:

 • Гъвкавост – система управление на опасностите е проектирана и конфигурирана за различни ситуации. В съответствие с изискването за покриване на всички възможни ситуации;
 • Разширяемост – системата се обновява и разширява по желание на клиента, за да обхване всички местоположения, сгради, подсистеми, видове оборудване и потребители;
 • Сигурност – с концепции за автономни подсистеми и разпределен контрол, системата предлага пълна сигурност на персонала, че е изпълнена необходимата функция. Освен това могат да се приложат излишни конфигурации, които напълно да елиминират системната грешка;
 • Защита – операторът контролира и наблюдава тези конкретни събития, които са определени за неговото ниво на достъп;
 • Простотата – интерактивна графична комуникация и ясна текстова информация правят управлението просто, дори и в най-сложните съоръжения;
 • Анализ – всички събития се архивират, което позволява ясна проверка на алармите, ръчните операции и потребителите на системата. Данните могат да бъдат категоризирани въз основа на различни критерии, за да се получи подробна и статистическа информация, полезна за по-нататъшни подобрения в защитата на съоръженията;
 • Интеграция – архитектурата на системата за управление на опасностите е предназначена за интегриране на различни системни решения и интегриране на оборудване, произведено от различни производители. За всяка различна система трябва да се разработи интеграционен модул.

Модули във VAiOS DMS – система за управление на опасностите

 • Модул Контрол на достъп

  Водещ във VAiOS DMS. Основната причина за това е пряката обвързаност на модула със заключващите механизми, което е основно за сигурността, както и за осъществяването на аварийните сценарии. Модулът притежава подробен софтуер, базиран на софтуера за контрол на работно време, с които може да се проследи сигурността, достъпа и присъствието в сградата;

 • Модул Аларма/СОТ

  Представлява автоматизиран софтуер, обвързан в DMS системата за управление на опасностите. Най-общо модулът изпълнява ролята да информира главният софтуер за аварийни съобщения. Според характера на съобщението, системата преминава в различни режими – автоматизиран сценарии; активиране на локална аларма; известяване на служител/мениджър/собственик (според типа на охранявания обект);

 • Модул Видеонаблюдение

  Дава възможността за наблюдение на обекта в реално време и на запис директно през акаунта в софтуера VAiOS DMS, което ви освобождава от необходимостта на инсталирате допълнителен софтуер. Достатъчно е да влезете в акаунта си и web-базирания софтуер прави останалото. Освен тези удобства модулът може да бъде изграден с камери, които разпознават био данни или други характерни елементи (номера на коли), с което приложението на модула видеонаблюдение се разширява още повече;

 • Модул Пожароизвестяване

  Основна част от VAiOS DMS. Функцията му на локално ниво за осигуряване на сигурността е също толкова важна. Като част от цялостната DMS, пожароизвестителния модул има ключови функции в осигуряването сигурността на хората в обекта: подава сигнал локално в обекта за авария; подава сигнал в пожарната служба за авария; извършва комуникация с оповестителния модул за селектиране и активиране на съответното съобщение; извършва комуникация с пожарогасителния модул за активиране на пожарогасителните точки в обекта.

 • Модул Оповестяване

  Разработен да изпълнява две основни функции във VAiOS DMS:Изпълнява ролята на допълнителен алармен панел, като се активира през говорители в обекта със записани съобщения за конкретни действия и процедури, които следва да се изпълняват при авария; в същото време подава автоматичен сигнал до службите на полицията, пожарната служба и бърза помощ за възникнала авария на обекта.

 • Телевизионна система

 • Телефонна система

 • Адресна система

Принципи на обединяване на системите за управление на опасностите DMS

Първият етап от обединяването на всички системи за сигурност в една платформа е правилното позициониране и инсталиране на хардуерни устройства в сградите. Всички крайни устройства (сензори, сирени, видеокамери, четци за контрол на достъпа и др.) са обединени от така наречените контролери, които са отделни устройства, доставени от производителя.

Всички системи имат индивидуални комуникационни протоколи, които преобразуват сигналите от терминалите са разпознаваеми пакети. Тези пакети се преместват по конструирана като LAN комуникация между контролерите и по-високо ниво – между сградите. Тези пакети се четат от устройствата чрез комуникационния SDK. Чрез него всяко устройство може да бъде изобразено в графично състояние, процеси и движения, които се случват в системата в реално време. Отговорният персонал следи процесите и ако е необходимо, предприема подходящи мерки за реагиране.

Комуникация и функционалност

Освен това информацията, която се показва за системата, наблюдавана от всяка SDK комуникационна система, комуникира с други подсистеми на DMS система за управление на опасностите. По този начин се постига автоматизация, която може да изпълнява определени функции без необходимост от човешка намеса. Разработваме именно тези софтуерни модули, които осъществяват комуникация и осъществяват процеси между подсистемите. Софтуерните модули, които се изграждат не само директно общуват с хардуерните устройства на различни производители, но и със софтуера им.

Това гарантира пълно уеднаквяване и функционалност на системите. Чрез него се показват всички процеси в графика. Ще осигурим централизирана система за наблюдение и контрол на всички функции и събития в областта на сигурността с богата функционалност. Тя се основава на софтуерни модули, разработени за всички подсистеми за сигурност. Софтуер на сървърна и клиентска част. Сървърната част е инсталирана на компютър, който записва в реално време всяко събитие от техническо оборудване. Клиентската част може да бъде инсталирана на сървърния компютър или компютри, свързани в локална мрежа или интернет. Използва се за управление на всички софтуерни модули.
Нашият екип работи ежедневно за развитието на BMS и DMS системите и тяхното обединение.


Имате нужда от помощ?