Системи за сградна автоматизация (BMS) - Vaios

Системи за сградна автоматизация (BMS)

Системи за сградна автоматизация – това е цялостна автоматизирана система, предназначена за решаване на задачите по оперативен контрол и управление на технологичните процеси на жилищни сгради, офис сгради, хотели и търговски и развлекателни комплекси. Те ви позволяват да автоматизирате управлението на всички инженерни системи на една или повече сгради от една експедиционна конзола.

Това е цивилизован подход за оптимизиране на работата на компонентите и системите като цяло, за да се осигури максимален комфорт и оптимизация на разходите. Основната цел е да се намалят оперативните разходи. Възможно е да се автоматизира всяка подсистема (електричество, отопление, водоснабдяване, климатизация).  Изграждането на системи за сградна автоматизация /BMS система/, позволява управление и контрол на консумацията на енергия в цялата сградата. В този случай се постига оптимизирането и намаляването на потреблението на енергия. Също и нивата на достъп, сигнализира при повреди и неизправности и снижава разходите по управлението. VAiOS разработва изцяло индивидуални проекти, съобразени с нуждите и изискванията на своите клиенти и потребители.

BMS е система за контрол, която се използва за наблюдение и управление на механични, електрически и електромеханични услуги в съоръжението. Такива услуги включват захранване, отопление, вентилация, климатизация, помпени станции, асансьори и осветление. Системите свързани с BMS, обикновено представляват 40% от енергийното потребление на сградата. Ако е включено осветление, както е в проекта, този брой достига 70%. Системите BMS са критичен компонент за управление на търсенето на енергия. Счита се, че неправилно конфигурираните системи за сградна автоматизация- BMS представляват 20% от енергийното потребление на сградите.

Основни ползи от BMS системи

Наблюдавайте електрическото оборудване и ключовите активи

 • Разграничаване между механична и електрическа енергия;
 • Мониторни трансформатори, прекъсвачи, PDU, ATS, UPS, генератори и кондензаторни банки.

Подобрете реакцията при проблеми, свързани със захранването

 • Бързо приемайте алармите на захранващата система;
 • Преглед на хронологичните последователности от аларми по време.

Разберете фактора на мощността, хармониците и смущенията в напрежението

 • Намаляване на загубите на енергия;
 • Предотвратете повреда на оборудването.

Откриване на грешки и диагностика на ключови електрически проблеми

 • Идентифицирайте и коригирайте неудобните пътувания;
 • Избягвайте прекъсвания при идентифициране на области за подобрение или приспособяване.

Проследяване на потреблението на енергия и разпределяне на разходите

 • Измерване на тръбни и неелектрически уреди (ЗАПЛАТ);
 • Присвояване на разходи на клиенти, отдели, етажи или зони.

Изграждане на системи за сградна автоматизация

Projects illustration
VAiOS BMS е web-базирана платформа:
 • Достъпна online с ваш персонален достъп, разделен според предназначението на всеки профил;
 • Сигурността е осъществена чрез SSL протокол (какъвто се използва за банковите софтуерни услуги);
 • Всичко това е с допълнителна сигурност чрез архивиране в локален сървър, като резервен вариант в случай на спряло токоподаване или друга повреда.

Системите за сградна автоматизация разработвани от VAiOS се изграждат на модулен принцип, надграждат се по модела на конструктор. Изграждани по този начин, към главният контролен модул могат да бъдат добавяни на практика неограничен брой модули. Като те могат изпълняват различни функции заедно и поотделно. Управлението им е през обща софтуерна платформа. Това прави нашите умни (smart) системи изключително гъвкави и комбинативни. А това ни позволява да изпълним желания от всякакво естество на нашите клиенти. Наблюдавайки търсенията на пазара на автоматизации ние се насочихме към разработване на индивидуални клиентски поръчкови BMS системи, които да дават решение на проблеми, с които съществуващите вече системи не се справят или се оскъпяват при доработка.

системи за сградна автоматизация

Имате нужда от помощ?